KENBO

PALLET CLAMP

  • European technical standards
  • High quality alloy finish
  • Simple structure, easy to use
  • Compact, convenient
  • Design improvements
  • Various loads
  • Safe when using

specifications

Model Load (tons) Width (mm) From Brand
KPL-1 120 Vietnam KENBO
KPL-2 170 Vietnam KENBO
KPL-3 210 Vietnam KENBO
Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1:
Thể tích thùng (lít) 1950
Thể tích trộn 1 – 5 khối
Góc nghiêng thùng trộn (độ) 14 – 17
Tỷ lệ bê tông xót lại (%) <0,8%
Tốc độ quay của thùng (vòng/phút) 6-12
Cơ chế trộn Tự do
Tốc độ di chuyển (km/h) 30 – 40
Thương hiệu Lạc Hồng
Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1:
Thể tích thùng (lít) 1950
Thể tích trộn 1 – 5 khối
Góc nghiêng thùng trộn (độ) 14 – 17
Tỷ lệ bê tông xót lại (%) <0,8%
Tốc độ quay của thùng (vòng/phút) 6-12
Cơ chế trộn Tự do
Tốc độ di chuyển (km/h) 30 – 40
Thương hiệu Lạc Hồng
Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1:
Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1:
Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: Thông số 1: